Member gin ass einfach - ALAS.lu

Association Luxembourgeoise des Aides-Soignantes
Direkt zum Seiteninhalt
D’ALAS stellt sech fir:

 
1985 gouf eis Associatioun gegrennt. Eist Ziel as et, eis fir de
 
Beruf vum Aide-Soignant anzesetzen. All Joers, den 26. November as
 
den internationalen Dag vum Aide-Soignant. Eemol d’Joer hun mir eng
 
national Journée.
 
Ausserdeem sin mir an verschidden Gremiumen vertrueden wei de
 
Conseil Superieur, EPN, ALGG.
 
Mir gin eis regelmeisseg an d’Aide-Soignantsklassen firstellen.
 
Mir wellen virun kommen an eis fir eis Rechter asetzen.
 
Duerfir brauchen mir all Ennerstetzung. Zesummen erreecht een mei wei aleng.
Memberskaart / Cotisation :
25 € pro Joër / 25 € par année
Schüler / Etudiants
Pensionnairen / Retraités
10 € pro Joër / 10€ par année
CCP IBAN LU59 1111 0828 9456 0000


Zurück zum Seiteninhalt